Studiemateriaal

Bij de DOCAT verscheen het DOCAT Werkboek. Net als de DOCAT bestaat het Werkboek uit twaalf hoofdstukken. Download ze hier: lees, studeer en doe!

Download #1

Gods Masterplan: de liefde

God is liefde + All you need is love + Uw koninkrijk kome

Download #2

Samen zijn we sterk: de sociale missie van de Kerk

Sociale vlinders + Geloof en rechtvaardigheid + Nieuwe media

Download #3

Uniek en oneindig waardevol: de menselijke persoon

De waardigheid van de menselijke persoon + de Rechten van de Mens + Bio-ethiek

Download #4

Algemeen welzijn, personaliteit, solidariteit, subsidiariteit

Het algemeen welzijn + Denk globaal, handel lokaal + Waarheid, vrijheid en rechtvaardigheid

Download #5

Het fundament van de samenleving: het gezin

Waarom het gezin? + Kinderen en huwelijk + Het huwelijk en de staat

Download #6

Beroep en roeping: menselijke arbeid

Medewerkers van God + Arbeid is er voor de mens, de mens is er niet voor de arbeid + De rechten van de arbeider

Wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien?

Jakobus 2, 14

Download #7

Welvaart en gerechtigheid voor allen: de economie

De wetten van het economische leven + Meer dan getallen + Deugdzaam zaken doen

Download #8

Macht en moraal: de politieke gemeenschap

Een politiek wezen + Grote dienaren + Kerk en staat

Download #9

Eén wereld - één mensheid: de internationale gemeenschap

Een mondiaal dorp + Wereldwijde solidariteit + Omgaan met wereldwijde uitdagingen

Download #10

De schepping behouden: het milieu

Behoeders van de schepping + Milieu-ethiek + Verspil niet, wees matig

Download #11

Leven in vrijheid en geweldloosheid: de vrede

Shalom: Gods eigen vrede + Oorlog en vrede + Terrorisme

Download #12

Het persoonlijke en maatschappelijke engagement: de liefde doen

We horen bij elkaar + De tekenen van de tijd + Eén heilige Kerk

Meer materiaal


Breng me naar de website van YOUCAT voor nog veel meer materiaal!