Nu ook in het Nederlands

De DOCAT is een toegankelijke vertaling van de sociale

leer van de Katholieke Kerk. Hij wil in het bijzonder jonge mensen motiveren om deze belangrijke documenten van de Kerk in hun originele versie te lezen en hun handelen te oriënteren op de uitgangspunten van de waarheid, rechtvaardigheid en liefde. Bekijk het boek.


Download de app

De sociale leer van de Kerk kan ontzettend veel mensen

helpen. De DOCAT laat zien wat jij kunt doen. Download de

app en wordt onderdeel van de DOCAT-beweging.

De app is beschikbaar in verschillende talen.

We kunnen met de kracht van het evangelie de wereld werkelijk veranderen.

Paus Franciscus

Lees

Lees de DOCAT om de sociale leer van de Kerk te begrijpen en bid, zodat in jouw hart leeft wat ook in Jezus’ hart leeft.

Studeer

Bestudeer de sociale leer in groepen met vrienden en bespreek hoe je vraagstukken in jouw omgeving kunt aanpakken.

Doe!

Ga op weg met Jezus om problemen op te lossen en verander je omgeving.

Medeverantwoordelijk voor de missie


De zending van de Kerk drukt zich uit in een drievoudige opdracht: verkondiging van het woord van God, viering van de sacramenten en het dienstwerk van de liefde. Paus Benedictus XVI schrijft: “Het zijn opgaven die elkaar wederzijds veronderstellen en die niet van elkaar los te maken zijn. De dienst van de liefde is voor de Kerk niet een soort welzijnswerk dat men ook aan anderen kan overlaten, maar hoort tot haar wezen en is een onmisbare uitdrukking van haar wezen” (Deus Caritas Est, 25).